logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 42

Artiklar

Lite av varje...

Värmlands Sjöfartsgille reste denna sten 1997

Stensten4 sten5

Sjömän från Värmland och Dalsland, som miste sina liv under andra världskriget har dokumenterats.

Därigenom har vi på ett värdigt sätt kunnat hedra deras minne.

Boken "De seglade för oss" och minnesstenen på domkyrkogården i Karlstad, är om något ett bevis på detta. 

Text på stenen: "Till minne av sjömän ombord värmländska fartyg samt sjömän från Värmland och Dalsland vilka miste sina liv under andra världskriget 1939 - 1945"

Boken finns att köpa från vårt antikvariat.

 


 Karlstads inre hamn invigdes den 9 september 1861

Citat ur Karlstad Hamns minnesskrift 1838-1938:

" Ej mindre än sex ångbåtar: Carlstad, Uddeholm, Freja, Clara, Örn och Lusten deltogo i högtidligheten. Kl.4 em. lågo dessa vid kanalbron och fylldes snart av passagerare, som alla fingo medfölja gratis. Efter en rundtur omkring Räfön återvände armaden. I täten gick Carlstad, prydd med flaggor och vimplar och medförande "eliten" bland damer och herrar. Under salut från fartygen och från batterier samt under musik av en musikkår togs nu färden in i den nya hamnbassängen. Fartygen lade sig det ena efter det andra i fil efter kajen för att låta passagerna debarkera. På banken vid inloppet hade rests ett större tält, där hamndirektören mottog passagerarna, efter vilkas samlande Landshövding Oldevig utbragdte två skålar, en för konungen och en till stadens ära och välgång. Efter mörkrets inbrott eklärerades fartygen och avbrändes ett fyrverkeri".

bild1880

Utsikt över Karlstads Yttre hamn på 1880-talet(Kanikenäset)
Foto: Anna Ollson, Karlstad Värmlands museum

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB