logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 754

Gille 24 februari 2015

Gille 24 februari 2015 - Kanaler i Sverige och dess historia

På detta gille hade vi Hans-Lennart Ohlsson på besök och han pratade om ett av sina favoritämnen nämligen kanaler. Till vardags är Hans-Lennart Ohlsson museichef för Statens Sjöhistoriska Muséum i Stockholm. Han har jobbat på museet i 28 år och trivs väldigt väl med det. Han har en stödförening, där Gillet är medlem, som stöttar museets verksamhet och ger möjlighet att arrangera spännande utställningar med det där lite extra som kanske inte museets anslag riktigt räcker till.   Sjöhistoriska museet fungerar som samordnare för det maritima kulturarvet i Sverige och arrangerar årligen möten till stöd för maritimhistoriskt arbete av ideella och kommersiella aktörer samt myndigheter. Syftet är att deltagarna ska mötas och diskutera gemensamma möjligheter och problem. Som ett exempel på detta nämndes arrangemangen Fartygsforum, Sjöhistoriska arbetsmöten och det Varvsforum som arrangeras i Trollhättan – Lödöse 9-10 maj i år.

Historiskt sett har man byggt kanaler långt tillbaka i tiden och det är ju inte så konstigt då vatten och vattensystem är det bästa sättet arr transportera gods och människor på både förr och nu speciellt tunga och stora transportvolymer. Ett bevis på detta är Korinthkanalen som påbörjades av Nero år 63 och invigdes 1893 men den är också ett exempel på att det inte är så enkelt att bygga en kanal och det kan ta tid. Den äldsta svenska kanalen är Drags kanal från 1500-talet som underlättade passagen genom Kalmar sund vid hård ström och gick genom den smalaste delen av Skäggenäs. Det innebar att fartygen kunde segla in i lä i norra eller södra Dragsviken och sedan dras igenom kanalen ut på andra sidan. Därav ortsnamnet Drag eller Draget som var den ursprungliga beteckningen. Hjälmare kanal byggdes också tidig. Påbörjades 1623 och invigdes 1639 men byggdes om rejält 1770 -76 men trots det fungerade kanalen dåligt då man hade problem med slussar och översvämningar. Till slut fick kanalen en delvis helt ny sträckning 1830 och därmed större kapacitet och betydelse för transporterna av järn och andra produkter från bergsslagen. Man hade även planer på att bygga en kanal mellan Hjälmaren och Vänern den s.k. ”Svea kanal” men det projektet fullföljdes tyvärr aldrig.

Ett annat spännande projekt var Polhems sluss i Trollhättan som byggde på att man skulle spränga ett vertikalt schakt så stort att det rymde en båt och så ett nedre horisontellt schakt som ledde fram till nedänden av det vertikala schaktet. Genom att först låta båten flyta in till det vertikala schaktet och därefter stänga utloppet för att sedan öppna vattnet så att det fyllde det vertikala schaktet så flöt båten upp till den övre älv nivån. Man lyckades inte fullfölja detta utan byggde senare en vanlig slussled bredvid. Strömsholms kanal byggdes 1772 -1795 och är en mycket spännande och vacker kanal med stor betydelse för utvecklingen av industrin numera ej farbar då bron över kanalen för E-18 endast ger en segelfri höjd på max. 2.5 m.

Historien om och historier från byggandet av Göta kanal hann Hans-Lennart också med liksom berättelser om de kanalarkiv som finns bevarade. Innehållet i arkiven har i de flesta fall blivit flyttade till säkra länsarkiv men byggnaderna finn kvar och är av stort kulturellt värde. Både Strömsholms kanalarkiv från 1796, Göta kanals arkiv liksom Hjälmare kanals arkiv från 1829 finns kvar.

Ja det blev mycket kanalprat om både existerande och projekterade kanaler. Däribland skall nämnas den ständigt återkommande projektet om en kanalförbindelse från Vänern till Uddevalla som alternativ till Trollhätte kanal i dessa dagar med en projekterad lågbro i Göteborg som skulle bli ett stort hinder för turist- och fartygs-trafiken till Vänern. Tack Hans-Lennart för en mycket trevlig kväll.

2015-03-17/Plind

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB