logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 754

Årsmötet 2015

Tisdagen den 31 mars 19.00

Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Sverker Lundgren omvaldes till ledamot i styrelsen för två år och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Kjell Landin.

Som suppleanter i styrelsen för ett år omvaldes Bernt Magnusson och Yngve Andersson. Endast två suppleanter valdes, detta med tanke på kommande stadgeändringar.

Som revisorer omvaldes Bengt Kjellber, Lennart Hallebäck samt och som suppleant Leif Johansson. Till valberedning för ett år valdes Lars-Erik Johnsson och Kenneth Magnusson.

Förslaget till reviderade stadgar godkändes. De reviderade stadgarna är publicerade på hemsidan under "Stadgar"

Medlemsavgiften för 2016 fastslogs till 250:- kr/år 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB