logotype

Tidigare gillen:

Gille 30 september 2014

19.00 Ahlmark Lines presenterar sin verksamhet Hur ser man på framtiden för Vänersjöfarten. Vad är på gång?

Med över 30 medlemmar närvarande var det verkligen trevligt att ta emot de fyra man starka representanterna från Ahlmarks med John Weslien i spetsen, John är marknadschef för Ahlmarks Lines och med sig hade han medarbetare från Gävle, Härnösand och Norrköping. Gillet beklagar att vår teknik inte räckte för att kunna visa det bildmaterial som John hade med sig men vi blev lovade att få se bilderna senare.

John började med att presentera Ahlmarks Lines och kunde berätta att rederiet för närvarande har 5 fartyg i flottan men inga egna utan endast delägda samt på långtidscharter. Man opererar med fasta turer i Vänern från Kristinehamn till Hull Montrose samt Shoreham och i Östersjön från Skelleftehamn och Iggesund till Hull och Shoreham.

Ahlmark Lines är ett dotterbolag till O.F. Ahlmarks & Co Eftr A.-B, och idag kan man se vårt karaktäristiska A, som i Ahlmarks, i skorstenen på fartyg runt om i Europa.

Idag drivs Ahlmarkskoncernens shippingverksamhet av Ahlmark Lines, ett modernt transportföretag med en flotta, linjetrafik och service som förändras helt efter kundernas nuvarande och framtida behov. Det är trots det några saker man inte vill ändra på:

att vi genom vår närhet till våra kunder ska vara lyhörda och flexibla

att vi genom vår närhet till våra kunder ska vara lyhörda och flexibla

att kravet att våra fartyg alltid ska ha hög isklass för att kunna trafikera Vänern och Bottenhavet även under de strängaste vintrarna.

att vi är rädda om vårt anseende, och vårt motto är att erbjuda konkurrenskraftiga, säkra och miljövänliga transporter.

Man erbjuder linjetrafik och kontraktsfart mellan Vänern/Norrlandskusten och Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.
Från Vänern är det flera linjeavgångar varje vecka till Storbritannien och från Norrlandskusten har vi linjeavgångar varannan vecka till Storbritannien.
Ahlmarks flotta fraktar varje år knappt en miljon ton gods. Det är ungefär 0,5 miljoner ton skogs- och stålprodukter utgående, och cirka 0,4 miljoner ton råvaror, främst salt, massaved och biobränslen hemgående. Systemet med linjetrafik enligt fast turlista gör det möjligt och kostnadseffektivt att skeppa även små godsmängder.

Hur ser man då på framtiden. Det är naturligtvis oroande med dessa nya hinder i sjötrafiken till Vänern som nu planeras i Göteborg i form av ny lågbro och där kommer man att överklaga tillsammans med andra berörda parter i Vänerområdet. Naturligtvis vill man se större och bredare slussar i Trollhätte kanal men närmast ser man på möjligheter för containertransporter med fartyg från Vänern som alternativ till dagens järnverkstransporter. Man oroas av den ofördelaktiga avgiftsbeläggning av sjötransporter som man har i Sverige. Ett exempel är hamnavgifter som ett fartyg får betala medan järnvägen är fri när man opererar i ett hamnområde. Det blev många frågor som ställdes om framtidens sjöfart både i Vänern och i Östersjöområdet men trots alla nya miljökrav och snedvriden avgiftspolitik i konkurrensen med Järnväg/lastbil så var John ändå optimistisk och med framtidstro för Ahlmark Lines. Tack John med kollegor för en synnerligen intressant kväll.

2014.10.16/Per L

 

 

Pubafton

Tisdagen den 27 maj 19:00 PUB afton. Denna gång tillsammans med Flottans Män och Polstjärnan. Vi var 35 st som mötte upp för en gemytlig kväll i fint vårväder. Grillarna var gödheta och fläskarre med tillbehör smakade fint. Efter maten delade man upp sig i lag och sedan blev det ett intensivt tävlande i pilkastning, varpa och frågesport. Lag Röhse ryckte loss med vinst i pilkastning medan lag Thunering vann varpan tätt följd av lag Fyrvaktaren. Efter frågesporten var det ett under att ordföranden kunde få ihop ett resultat. Det visade sig att lagen Thurnering och Röhse hamnat på samma poäng och lagen kunde först skiljas åt genom en klurig historisk extrafråga. Lag Thurnering avgick med segern. Humöret var på topp och många röster hördes om att detta måste vi göra om.

Nu ser vi fram mot en skön varm sommar och så ses vi till Årets resa som går till Dalslands kanal onsdagen den 27 augusti som start på höstens aktiviteter. Se program i Spantrutan nummer 2. 2014

Ämnet är inre vatten vägar

Tisdagen 29 april. Inre vattenvägar,  Henrik Källsson reder ut begreppen. Det är inte så ofta vi har en representant från ett Vänerrederi. Vi fick en fin redovisning av utvecklingen av Thunrederiet och vad som är på gång med nya fartygstyper och hur man ser på framtiden.

Årsmötet

Tisdagen den 25 mars Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Följande ledamöter omvaldes på två år: Johnny Asp, Åke Sallnäs och Bengt Stjernlöf och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Peter Hertting .

Som suppleanter i styrelsenför ett år omvaldes Bernt Magnusson och Lennart Sjöholm och som ny suppleant i styrelsen valdes Yngve Andersson

Kryssningstrafik på Vänern

Tisdagen den 25 feb 19:00 Lars Sandberg, Kryssningstrafik på Vänern. Gunnar Hellerström skärgårdsutveckling.

Lars presenterade en förstudie om förutsättningarna för kryssningstrafik på Vänern. Det är i segmentet med små kryssningsfartyg som man tittat på. 

Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Tisdagen den 28 jan 19:00 Per Åstrand berättade om Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Pär Åstrand har en bakgrund som officer i marinen. Efter studier till läkare är han nu överläkare på narkos- och intensivavdelningen på Torsby sjukhus. Uppväxt i Karlskrona har det varit en dröm att få göra en långresa med något av marinens långresefartyg. Nu fick han istället möjlighet att under ett par månader, som chefsläkare ombord på HMS Carlskrona, delta i försvarets tredje förband ME03 som ingick i EU-styrkan i Adenviken viket var både spännande och med många dramatiska inslag. Piratverksamheten i detta område är ett stort hot mot sjöfarten i området men har börjat avta sedan ett flertal insatser gjorts för att skydda fartygen mot att bli kapade. Förutom marina insatser har utrustning ombord för att hindra piraterna att komma ombord utvecklats men den kanske största effekten är att fartygen nu har beväpnade vakter ombord som kan besvara en beskjutning från pirater och därmed förhindra att de kommer ombord. Även om piratverksamheten avtagit i Adenviken kan man se att problemet istället ökar utanför den nigerianska kusten. Vi fick även höra lite om livet ombord och hur man utför uppdraget man fått från EU. Pär berättade också att han haft en hel del att göra med att bota sjömän och även opererat ombord med lyckat resultat. Tack Pär för en intressant och spännande kväll.

Julgille

Vårt tradtionella julgille tisdagen den 10 dec 19:00 .

Avnjöts i sedvanligt gemyt med mingel samt ett stort julbord därefter kaffe med Quiz. Rolf från Storfors svarade pricksäkert och tog hem förstapris. Mätta och belåtna återvände vi så småningom var och en till sitt.

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB