logotype

Gille 24 april 2018

Roger Altsäter, Göta Kanalbolaget, kl. 19.00 Notera att det står fel datum i Spantrutan

Roger Altsäter, Göta Kanalbolaget berättar om kanalens historia och pågående renoveringsprojekt. Detta blir en fin möjlighet för alla kanalintresserade att få reda på hur man renoverar och dokumenterar slussar i kanalen och vilka lärdomar man kan göra för framtida renoveringar.

Årsmöte 2018-03-27

Gillets årsmöte kommer att hållas den 27 mars i Gamla Hamnkaptenbostan kl. 19.00

Dagordning och andra handlingar inför årsmötet finns att läsa på hemsidan under "Info från Styrelsen" samt som bilaga till Spantrutan nr 18-1 som distribuerats till samtliga medlemmar.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen minst 21 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller frågan om upplösande av VSG skall vara inlämnade till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

Gille 21 november 2017

Lennart Sjöholm kl. 19.00 (OBS datum)

Lennart Sjöholm, som bl.a. är fallskärmshoppare, berättar om sin tid som militär fallskärmsjägare och om senare hoppningar över Alhem och Normandie

Gille 30 januari 2018

Ahlmark Lines AB kl.19.00

John Weslien, Ahlmark Lines A.-B. talar om rederiets verksamhet i dag

Gille 27 februari 2018

Skeppsindustrin i Ukraina kl. 19.00

Per Lindén berättar om skeppsindustrin i Ukraina ur perspektivet historia och nutid.

Gille 31 oktober 2017

Stolta fyrar i norra Vänern kl. 19.00

Marie Gauthier ocg Arne Eklund berättar lite om gamla fyrar och om vandringsutställningen med akvarellmålningar.

Gille 26 september 2017

26 september GUNNAR ÅBERG, den nu ende bofaste på Lurö, kommer och berättar om Lurö historiskt och i
nutid.

Underkategorier

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB