logotype

Styrelsen 2017

Ordförande: Peter Hertting

Vice ordförande: Kjell Landin

Sekreterare: Åke Gunnarsson

Kassör: Johnny Asp

Spantrutan: Bengt Stjernlöf

Ledamot: Åke Sallnäs

Ledamot: Lennart Sjöholm

Suppleanter: Yngve Andersson och Karl Gustaf Liljeberg

Revisorer: Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson med Leif Johansson som suppleant

Valberedning: Per Lindén sammankallande, Lars-Erik Johnsson och Kenneth Magnusson

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB