logotype

Spantrutan 20-2

Spantrutan 20-2 - Försenad

Redaktionskommittén för Spantrutan beklagar att ni ännu inte fått Spantrutan 20-2 i brevlådan. Tidningen lämnades tilll tryckeriet för mer än en månad seda och ligger färdig tryckt men har försenats på grund av problem med en maskin som trycker adresser och paketerar tidningen i kuvert för vidare distribution. Vi hoppas att tidningen kommer i veckan som kommer.

Hälsningar

Redaktions kommittén

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB