logotype

Årsmöte 25 januari 2022

 På årsmötet fattades det  beslut om att Värmlands Sjöfartsgille ska uppgå i Ångbåtssällskapet Polstjärnan och att Sjöfartsgillets tillgångar tillfaller Polstjärnan.

Skäl för detta är att medlemstalet i sjöfartsgillet är sjunkande och att medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter har varit lågt. Det har med åren blivit allt svårare att tillsätta befattningar i styrelse, valberedning och redaktionskommitté. Ekonomin är svag. Polstjärnans styrelse har tagit ställning för förslaget. Till Polstjärnan tar vi med oss Spantrutan som kommer att som medlemstidning nu för Ångbåtssällskapet Polstjärnan. Bibliotek och inventarier tas också med in i Polstjärnan. 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB