logotype

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019

Värmlands Sjöfartsgille - Verksamhetsplan för 2019 godkänd vid årsmötet 2109-03-26

Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå Gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

Verksamheten 2019 kommer att följa de principer, som gällt under många år.

Gillen

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 26 mars. Program för de övriga är fastställda. Den 29 januari besöks Gillet av Björn Nisk, chef för sjöräddningsstationen på Hammarö. Den 26 februari är temat båtbussarna i Karlstad Den Program för den 30 april är när denna plan skrivs inte fastställt. Den 28 maj är det våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Under hösten ska det hållas fyra gillen, varav det i december är ett julgille. Övriga höstgillen är inte planerade ännu.

Vissa möten kommer att vara öppna för allmänheten och då annonseras i Karlstads kommuns evenemangsdatabas.

Krigsseglardagen

Den traditionella krigsseglardagen kommer att genomföras en söndag i september i domkyrkan. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling .Flottans män medverkar i denna programpunkt.

Måndagsträffar

Måndagsträffar hålls tillsammans med Flottans män och Polstjärnan.

Spantrutan

Tidningen är planerad till fyra nummer under 2017. Under våren planeras följande utgivningar: Nr 1 har manusstopp den 25 januari med distribution vecka 7, nr 2 har manusstopp den 25 april med distribution vecka 20, nr 3 har manusstopp den 25 augusti med distribution vecka 37 och nr 4 manusstopp den 25 oktober med distribution vecka 46. Spantrutan behöver fler skribenter och sponsorer.

Biblioteket och antikvariatet

Biblioteket hålls öppet en timme före varje gille för utlåning till medlemmar. Biblioteket och antikvariatet bör inventeras under året.

Hemsida/IT

Gillets hemsida ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen.

Trivselgruppen

Företrädare för Polstjärnan, Flottans män och Gillet ska samverka för gemensamma aktiviteter och för användningen av fastigheten.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Vänertinget, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseér, Föreningen Länspumpen, Föreningen Klubb Maritim och Föreningen Karlstad lever. Gillet ska också samarbeta med Karlstads kommun genom deltagande i föreningsträffar och liknande. Gillet kommer  att delta i Skoghallsådrans Båtförenings hamndag i juli 2019.

Övrig verksamhet

Bibliotek och antikvariat ska gås igenom. Gillets lösa egendom ska inventeras.

Januari 2019

Styrelsen för Värmlands Sjöfartsgille

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för 2018

 Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet fastställa en verksamhetsplan för varje verksamhetsår, där verksamheten presenteras.

Gillen

 Under vintern och våren 2018 ska det hållas fem gillen, varav  ett är årsmötet den 27 mars. Program för övriga är fastställt. Den 30 januari besöks Gillet av Johan Weslien, Ahlmark Lines AB, som talar om rederiets verksamhet i dag. Den 27 februari berättar Per Lindén om skeppsindustrin i Ukraina. Den 24 april besöks Gillet av Roger Altsäter vid Göta kanalbolaget, som berättar om kanalens historia och om de stora renoveringsprojekt, som nu pågår. Den 29 maj hålls våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Till hösten hålls fyra gillen, som ännu inte är planerade.

Måndagsträffar

Gillets målsättning är att under året skapa en bättre struktur kring måndagsträffarna i syfte framför allt få till stånd en effektivare skötsel av fastigheten. De tre föreningarna ska till ett sammanträde i trivselkommittén den 11 april redovisa förslag om hur detta ska ske.

Spantrutan

Tidningen ska komma ut med fyra nummer under året, nummer 1 med manusstopp den 25 januari och distribution vecka 7, nummer 2 med manusstopp den 25 april och distribution vecka 20, nummer 3 med manusstopp den 25 augusti och distribution vecka 37 och nummer 4 slutligen med manusstopp den 25 oktober och distribution vecka 46.

Nummer 1 blir ett jubileumsnummer med anledning av att Dalslands kanal detta år funnits i 150 år. Detta projekt inleddes hösten 2017 i nära samarbete med ledningen för kanalbolaget.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseér, Föreningen Länspumpen och Föreningen Klubb Maritim.

Övriga aktiviteter

Gillet medverkar med föredrag i en sammankomst den 26 april, som Karlstads släktforskarförening anordnar.

Gillet avser att ordna en resa till Dalslands kanal i samband med kanalens 150 årsjubileum.

Den traditionella krigsseglardagen planeras till söndagen den 2 september.

Karlstad i januari 2018

Styrelsen

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB