logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 754

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för 2018

 Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet fastställa en verksamhetsplan för varje verksamhetsår, där verksamheten presenteras.

Gillen

 Under vintern och våren 2018 ska det hållas fem gillen, varav  ett är årsmötet den 27 mars. Program för övriga är fastställt. Den 30 januari besöks Gillet av Johan Weslien, Ahlmark Lines AB, som talar om rederiets verksamhet i dag. Den 27 februari berättar Per Lindén om skeppsindustrin i Ukraina. Den 24 april besöks Gillet av Roger Altsäter vid Göta kanalbolaget, som berättar om kanalens historia och om de stora renoveringsprojekt, som nu pågår. Den 29 maj hålls våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Till hösten hålls fyra gillen, som ännu inte är planerade.

Måndagsträffar

Gillets målsättning är att under året skapa en bättre struktur kring måndagsträffarna i syfte framför allt få till stånd en effektivare skötsel av fastigheten. De tre föreningarna ska till ett sammanträde i trivselkommittén den 11 april redovisa förslag om hur detta ska ske.

Spantrutan

Tidningen ska komma ut med fyra nummer under året, nummer 1 med manusstopp den 25 januari och distribution vecka 7, nummer 2 med manusstopp den 25 april och distribution vecka 20, nummer 3 med manusstopp den 25 augusti och distribution vecka 37 och nummer 4 slutligen med manusstopp den 25 oktober och distribution vecka 46.

Nummer 1 blir ett jubileumsnummer med anledning av att Dalslands kanal detta år funnits i 150 år. Detta projekt inleddes hösten 2017 i nära samarbete med ledningen för kanalbolaget.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseér, Föreningen Länspumpen och Föreningen Klubb Maritim.

Övriga aktiviteter

Gillet medverkar med föredrag i en sammankomst den 26 april, som Karlstads släktforskarförening anordnar.

Gillet avser att ordna en resa till Dalslands kanal i samband med kanalens 150 årsjubileum.

Den traditionella krigsseglardagen planeras till söndagen den 2 september.

Karlstad i januari 2018

Styrelsen

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB